/img/fonsportada/ripollet-lloc-ajuntament-171210-(1).jpg degradat blanc

Alta al padró municipal d'habitants

Els ciutadans i les ciutadanes que han traslladat el seu domicili habitual al terme municipal de Ripollet han d'inscriure's al Padró Municipal d'Habitants d'aquesta ciutat. La inclusió en el padró dóna drets com l'accés a prestacions públiques (centres escolars, serveis per a la salut, serveis a les persones, ...) i per als ciutadans espanyols a la possibilitat de participar als processos electorals.
En el cas de persones que figuressin inscrites al padró d'un altre municipi o entitat local de l'estat espanyol, l'ajuntament de Ripollet notificarà a l'Institut Nacional d'Estadística l'alta en aquest municipi per tal que aquest organisme notifiqui la baixa del padró en el municipi d'origen.

Codi del procediment0501
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona major d’edat que s’empadrona o bé una persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol·licita l’empadronament.
Documentació necessàriaDocuments acreditatius de la identitat del sol·licitant:
En el cas de persones espanyoles majors d’edat: Original del DNI.
En el cas de persones espanyoles menors d’edat: Original del llibre de família o certificat de naixement i, en el cas que disposin de DNI aportar també una fotocòpia. En el cas, d'empadronar-se amb un dels dos pares, haurà d'aportar autorització escrita de l'altre.
En el cas de persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechstenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen. Si són menors d'edat i al seu passaport no surten totes les dades dels pares, caldrà el Llibre de família (si en disposen al seu país) o la Inscripció de naixement.
En cas de persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport. Si son menors i al passaport no surten totes les dades dels pares caldrà el Llibre de família o Inscripció de naixement.
Documentació relativa al domicili on es vol fer la inscripció al Padró:
Escriptura de compra-venda o contracte de lloguer de l'habitatge.
Si la persona que sol·licita l’empadronament no és titular haurà d’aportar una autorització expressa, per escrit i signada per empadronar-se del titular de l'habitatge acompanyada de l'original del document d’identitat d’aquest.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment un cop el sol·licitant hagi establert la seva residència al municipi de Ripollet.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01
PreuGratuït

Icona PDF-0,18 Mb - Imprès d'alta al PMH 
Icona PDF-0,03 Mb - Imprès declaració responsable de menor 
Icona PDF-1,48 Mb - Autorització domicili de menor 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats