/img/fonsportada/ripollet-parc-rizal-2007.jpg degradat blanc

Certificat de disponibilitat de l'habitage a efectes de reagrupament familiar

És un certificat que emet l’ajuntament on s’indica la disponibilitat per part del reagrupant d’un habitatge adient a les necessitats de reagrupant i la seva família. Aquest certificat, d’acord amb allò que estableix el RD 2393/2004 és necessari per tal d’iniciar un expedient de reagrupament familiar.

Codi del procediment0508
Qui ho pot demanar? Qualsevol persona que resideixi a Ripollet i que vulgui sol·licitar una autorització de residència estatal per a reagrupar els seus familiars.
Documentació necessàriaOriginal del DNI de la persona sol·licitant (si escau, del seu representant) o targeta de residència de la persona sol·licitant Fotocòpia de la primera plana del passaport dels reagrupats Escriptura de poders de la persona representant Volant de convivència (ho facilitarà l’ajuntament en el mateix moment) Escriptura de propietat de l'habitatge o del contracte de lloguer Cèdula d’habitabilitat de l'habitatge degudament visat
Termini de sol·licitudQualsevol moment.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióPendent de definir per part del servei gestor (URBANISME)
PreuEn el moment de demanar el certificat caldrà pagar la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 25 art 7.7.5, és de 52.-€.

 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta