/img/fonsportada/ripollet-eco-vaga-mercat-1106081.jpg degradat blanc

Llicència d'obres menors

La llicència d'obres menors és el permís que s'ha de demanar a l'Ajuntament de Ripollet quan es realitzin obres de:
Afectació o modificació parcialment de l'estructura de l'edifici.
Modificació de façanes, mitgeres, patis i terrats.
Instal·lació de marquesines.
Instal·lació de muntacàrregues de construcció a la via pública.
Si ja es disposa de la llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans de que caduquin.

Codi del procediment8520
Departament associatUrbanismeIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol persona que vulgui fer obres o prorrogar-les.
Un representant autoritzat.
Documentació necessàriaAutoliquidació de la taxa
Assumeix direcció Aparellador
Dos exemplars del projecte tècnic, un dels exemplars en format electrònic.
Estudi de Seguretat
Justificant el compliment del Decret 201/94 sobre residus de construcció
Per sol·licitar la pròrroga d'una llicència d’obres menors, no cal aportar documentació.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment sempre abans d’iniciar les obres.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01
Preu1.- L’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 de 2017, és del 3,980% de la base imposable. La base imposable es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal•lacions, s’estableixen a l’annex de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de 2017 o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.

2.- La Taxa d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 21 de 2017, és del 2,42 % de la base imposable, amb un import mínim de 30,00 €. Constitueix la base imposable, el cost real i efectiu de l’obra civil. Aquest import no podrà mai ser inferior al que s’utilitzi per al càlcul de l’impost sobre construccions previst en l’ordenança fiscal núm. 5.

3.- La Taxa per ocupació de la via pública amb un sac contenidor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 6 de 2017, tarifa 3-b, és de 2,45 € per dia i unitat.

4.- La Taxa per ocupació de la via pública amb un contenidor d’obres, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 6 de 2017, tarifa 3-a, és de 7,47 € per dia i unitat.

Icona PDF-0,06 Mb - Imprès sol·licitud de llicència d'obres menors 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats