/img/fonsportada/ripollet-carrer-sol-maig08-(4).jpg degradat blanc

Llicència d'obres majors

La llicència d'obres majors és el permís que s'ha de demanar a l'Ajuntament de Ripollet quan s'hagi de fer obres que:
Comporten un augment de volum i superfície edificada en un edifici o solar.
Impliquen la reforma integral d'un edifici.
Canvien l'ús majoritari d'un edifici.
Augmenten el número d'habitatges d'un edifici.
Instal·lació de grues de construcció a la via pública.
Enderroc d'edificis.
Modifiquen en més d'un metre l'alçada natural del terreny.
Si ja es disposa de la llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans de que caduquin.

Codi del procediment8510
Departament associatUrbanismeIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol persona que vulgui fer obres o prorrogar-les.
Un representant autoritzat.
Documentació necessàriaAutoliquidació de la taxa
Assumeix direcció Arquitecte i Aparellador
El projecte tècnic.
Fotografia de la finca
Estadística d’edificació i habitatge
Projecte de telecomunicacions
Compliment de l’ordenança d’energia solar
Compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua
Estudi de Seguretat
Justificant el compliment del Decret 201/94 i 161/01 sobre residus de construcció
Estudi de residus d’acord amb el RD 105/08
Informe de la companyia subministradora d’energia elèctrica o fitxa de previsió de càrregues
Per sol·licitar la pròrroga d'una llicència d’obres menors, no cal aportar documentació.

IMPORTANT: Tota la documentació s'ha de presentar en suport informàtic (CD/DVD/USB). En cas d'impossibilitat de presentació en format electrònic s'admetrà en paper sempre que sigui en format DIN-A4 sense enquadernar i sense grapes.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment sempre abans d’iniciar les obres.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01
Preu1.- L’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 de 2017, és del 3,980% de la base imposable. La base imposable es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal•lacions, s’estableixen a l’annex de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de 2017 o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.

2.- La Taxa d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 21 de 2017, és del 2,42 % de la base imposable, amb un import mínim de 30,00 €. Constitueix la base imposable, el cost real i efectiu de l’obra civil. Aquest import no podrà mai ser inferior al que s’utilitzi per al càlcul de l’impost sobre construccions previst en l’ordenança fiscal núm. 5.

Igualment s’haurà de liquidar la taxa per ocupació de la via pública amb tanca recollida a l’ordenança fiscal núm. 6 i la taxa per connexió al clavegueram.

En cas que es sol·liciti una pròrroga s’haurà de satisfer la quantitat de 118,80 € corresponent a la ordenança fiscal núm. 21 art.6.j.

Icona PDF-0,05 Mb - Imprès sol·licitud de llicència d'obres majors 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats