/img/fonsportada/ripollet-placa-avrille-(1).jpg degradat blanc

Ajornaments i fraccionaments de pagaments de tributs

Els ciutadans tenen dret a demanar l'ajornament o fraccionament dels pagaments dels deutes tributaris i altres de dret públic, quan la situació econòmica i financera els impedeixi transitòriament el seu pagament.
L'ajornament o fraccionament d'un deute comporta el pagament d'interessos en el percentatge que anyalment fitxa la Llei de pressupostos generals de l'Estat, des del venciment del termini d'ingrés en voluntari i el de l'ajornament o fraccionament concedit, calculats sobre el import del deute en el cas d'ajornament i sobre les quantitats endeutades en el cas del fraccionament.
Igualment i, tal com es fa constar a l'art. 7 de la ordenança fiscal núm. 25, s'haurà de fer efectiva una taxa de 30 € per la Tramitació expedients de fraccionament/ajornament de taxes i impostos.

Codi del procediment3612
Departament associatServeis EconòmicsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?L’interessat o el seu representant degudament autoritzat
Documentació necessàriaHi hauran de contenir les següents dades:.
Identificació del deute del qual es demana l’ajornament o fraccionament, indicant l’import, el concepte, i la data de finalització del termini d’ingrés en període voluntari.
Terminis i altres condicions.
Termini de sol·licitudLes peticions d’ajornament o fraccionament dels deutes i altres de dret públic, s’han de presentar en el registre general d’entrada de l’Ajuntament, durant els vint primers dies establerts per el seu ingrés en període voluntari i en el cas d’autoliquidacions en el mateix acte de presentar-les. Dins del període executiu, en qualsevol moment anterior a l’acord d’alienació dels béns embargats.
PreuTal i com es fa constar a l'art. 7 de la ordenança fiscal núm. 25, s'haurà de fer efectiva una taxa de 30 € per la Tramitació expedients de fraccionament/ajornament de taxes i impostos. Igualment, comporta el pagament d’interessos en el percentatge que anyalment fitxa la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats