/img/fonsportada/ripollet-parc-norbert-fuste.jpg degradat blanc
ID=27014
IDCategoria=28
IDTipologia=6
txtTitular=Comprovació Cens Electoral
txtText=Comprovació Cens Electoral
URLImatge=http://ripollet.cat/img/banners/banner_comprovacio_cens_2015.png
URL=http://ripollet.cat/asp/content.asp?sf=/static/frmcenselectoral.html
Data=08/11/2017
DataI=08/11/2017
DataF=22/12/2017
Contador=251
IDWeb=1
UsuariCreacio=abuiza
DataCreacio=08/11/2017 13:48:51
UsuariModificacio=abuiza
DataModificacio=21/12/2017 9:27:34
NumVots=0
Puntuacio=0
IDIdioma=0
VeureVotar=Falso
VeureRelacions=Falso
VeureRelacionsTipologia=Falso
Ordre=1
txtDesIma1=Imatge 1
txtDesIma2=Imatge 2
txtDesIma3=Imatge 3
txtDesIma4=Imatge 4
txtDesIma5=Imatge 5
txtDesArx1=Arxiu 1
txtDesArx2=Arxiu 2
txtDesArx3=Arxiu 3
DataConsulta=19/02/2018 20:51:10
Etiquetes=_self
txtCategoria=Banners
txtTipologia=Serveis
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Preinscripció escolar del curs 2018-2019
 • Propostes Educatives 2017-2018
 • Imatge corporativa
 • Llista de reparació jurídica amb les 137 víctimes del franquisme a Ripollet
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Participa
 • Any Clavé
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta