/img/fonsportada/ripollet-teatre-auditori-(7).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 02.02.21

28/01/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA 3.1. Serveis Jurídics: 3.1.1. Taxa prestació serveis de la Policia Local. Sol·licituds devolució taxa servei retirada vehicle de la via pública. 4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 4.1. Economia: 4.1.1. Aprovació de factures, relació 26. 4.1.2. Baixa d’autoliquidacions per error material. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 5.1. Ocupació: 5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de manteniment del programari Aplicatiu Spin SaaS (Software as a Service), per a la gestió diària global dels serveis de l'àmbit de Desenvolupament Econòmic: Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet. 6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 6.1. Serveis Socials: 6.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, octubre de 2020. 6.1.2. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet curs 2020/21, novembre 2020. 6.2. Seguretat i Proximitat: 6.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipals al mes de desembre de 2020. 6.2.2. Autorització ampliació gual al carrer del Riu, 9 B. 6.2.3. Autorització baixa zona de càrrega i descàrrega al carrer Montcada, 22 i anul·lació taxa.
6.2.4. Autorització zona reservada estacionaments de motocicletes al carrer Doctor Gil, 6. 6.2.5. Instal·lació d’estacionaments de motocicletes i turisme al carrer Montcada, 4. 6.2.6. Instal·lació d’una pilona retràctil al carrer Jacinto Verdaguer, 1-3. 6.2.7. Autorització zona de càrrega i descarrega, per obres, a la rambla les Vinyes, 37.
6.2.8. Autorització protecció gual amb topall al carrer Sant Sebastià, 67. 7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
7.1. Urbanisme: 7.1.1. Autorització llicència obres enderroc edifici del carrer Calvari, 58. 7.1.2. Autorització llicència d'obres canvi d'ús de local a habitatge al carrer Duc de Tetuán, 13. 7.1.3. Autorització llicència obres per la finalització de la construcció edifici plurifamiliar amb 5 habitatges, 5 places d'aparcament i 3 trasters al carrer Pau Casals, 75.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Participa a la Festa Major 2021
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats