/img/fonsportada/ripollet-OTG-300508-(20).jpg degradat blanc

Preinscripció del curs 2017-2018

CALENDARI GENERAL DE PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS DE RIPOLLET
CURS 2017-2018
 


Vegeu i/o descarregueu el calendari i horaris detallats a l'enllaç al document PDF que trobareu al final d'aquesta pàgina.


ZONIFICACIÓ ESCOLAR CURS 2017-2018Podeu ampliar la imatge clicant sobre ella o descarregant el pdf amb el Plànol escolar (zonificació escolar) del nou curs.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educacio infantil els infants que compleixen els 3 anys durant l'any 2017.
S'han de matricular al primer d'educació secundària obligatòria els infants que compleixen 6 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon cursar aquest nivell perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil.
S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els infants que compleixen 12 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa.
Abans de fer la matrícula s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol.licita l'admissió en un centre determinat.

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2017-2018
La resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de publicació al DOGC. Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
- Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil (P3), educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
- Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants (document PDF amb més informació i documentació nessàries)
- Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

1. Criteris generals
- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2. Criteris complementaris
- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
- Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3. Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.


Preinscripció del curs 2017-2018 -Imatge 1-

Icona PDF-1,34 Mb - Full de sol·licitud de preinscripció d'infantil, primària i secundària 
Icona PDF-0,18 Mb - Preinscripció escoles bressol municipals (informació i documentació) 
Icona PDF-1,58 Mb - Full de sol·licitud de preinscripció de les escoles bressol municipals 
Continguts relacionats amb aquest:
- Educació [Departaments]
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats