/img/fonsportada/DSC01315.jpg degradat blanc

Defensor del CiutadÓ

Defensor del CiutadÓ -Imatge 1- Des de setembre de 2006, Ripollet disposa de la figura del Defensor del CiutadÓ. ╔s una instituciˇ que tÚ per missiˇ vetllar pels drets dels ve´ns i ve´nes, en relaciˇ amb l'actuaciˇ de l'Administraciˇ municipal, els organismes que en depenen, aixÝ com de les empreses de serveis p˙blics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis p˙blics. Per tal que aix˛ sigui possible, podrÓ supervisar l'activitat que duu a terme l'Administraciˇ municipal i les persones que en formen part.

Quan intervÚ el Defensor?
El Defensor del CiutadÓ pot intervenir a peticiˇ de qualsevol persona fÝsica o jurÝdica que li presenti una queixa i que demostri un interŔs legÝtim sobre l'objecte d'aquesta queixa. TambÚ, quan les circumstÓncies ho requereixin, pot promoure accions per iniciativa pr˛pia.

Pot intervenir en:
- Errors o arbitrarietats en l'aplicaciˇ de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal.
- Casos de tracte indegut.
- Retards indeguts en l'actua-ciˇ administrativa.
- Inexecuciˇ de les pr˛pies resolucions adoptades.
- Negativa a facilitar la informaciˇ que els ciutadans poden solĚlicitar i, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legÝtim exercici dels drets reconeguts en la legislaciˇ de rŔgim local.

Quan no pot intervenir el Defensor?
El Defensor del CiutadÓ no pot intervenir quan:
- Les queixes siguin an˛nimes o que denotin mala fe.
- Les queixes no tinguin fonament.
- La tramitaciˇ de les queixes pugui comportar perjudicis al dret legÝtim de terceres persones.
- Les queixes o reclamacions l'objecte de les quals es trobi pendent de resoluciˇ judicial o de reclamaciˇ administrativa en trÓmit, o quan desprÚs d'haver-se iniciat la tramitaciˇ de la queixa, les persones que l'han feta interposin demanda o recurs davant dels tribunals.
- Les queixes siguin formulades per persones amb dependŔncia funcionarial o laboral de l'Administraciˇ municipal, en qŘestions relatives a l'Ómbit de les relacions laborals o servei.

Defensa de tota la ciutadania
AtendrÓ totes les persones, tant fÝsiques com jurÝdiques, a les quals l'Administraciˇ municipal presumptament hagi vulnerat algun dret que la legislaciˇ de rŔgim local reconeix a la ciutadania.

Les queixes s'han de formular per escrit
La queixa s'ha de formular sempre per escrit. No cal que es faci per mitjÓ de cap formulari oficial.
╔s aconsellable aportar, si es tenen, tots els documents ilĚlustratius que puguin servir per aclarir el cas.
L'escrit de queixa es pot presentar redactat a mÓ amb lletra ben clara, a mÓquina, o tambÚ es pot redactar a la mateixa oficina.
En tot cas ha d'indicar:
- El nom complet, l'adreša i el telŔfon de la persona que formula la queixa.
- El fet que l'origina.
El Defensor podrÓ declarar, quan ho demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de carÓcter personal de qui la formuli, sense que n'afecti el contingut.

Oficina del Defensor
Les queixes s'han de presentar per correu o personalment al carrer de Federico GarcÝa Lorca, n˙m. 15, 08291 RIPOLLET. 93 504 60 28.
Personalment a l'oficina. Vegeu horaris al final d'aquest document.
Per correu electr˛nic defensor@ripollet.cat

Com actua el Defensor?
El Defensor del CiutadÓ duu a terme les seves funcions amb total independŔncia i objectivitat. TÚ carÓcter gratu´t per a tothom.
El defensor ha de vetllar perquŔ l'Administraciˇ municipal resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats. L'Administraciˇ municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis p˙blics municipals, auxiliaran, amb carÓcter preferent i urgent, el Defensor del ciutadÓ en les seves tasques i li facilitaran tota la documentaciˇ que necessiti en relaciˇ amb la queixa o actuaciˇ.
El Defensor del CiutadÓ no Ús cap jutge i, per tant, no dicta sentŔncies, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.
El Defensor tÚ la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependŔncies o serveis de l'Administraciˇ municipal que no respectin els drets legÝtims dels ciutadans. TambÚ pot prendre decisions i adoptar fˇrmules d'acord o conciliaciˇ.
Les decisions i advertiments del Defensor del ciutadÓ no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l'acte, la resoluciˇ o l'actuaciˇ que ha motivat la seva intervenciˇ.
L'actuaciˇ del defensor del ciutadÓ estÓ regulada pel Reglament del defensor del ciutadÓ de Ripollet, aprovat pel Ple municipal el 27 d'octubre de 2005.


Telefon93 504 60 28
Emaildefensor@ripollet.catIcona enllaš
ContacteJoan Ramon Costa i Viladot (Defensor del CiutadÓ)
ServeisA les oficines de Federico GarcÝa Lorca, n˙m. 15.
Horari: Dimarts i dimecres de 10 a 13 h i dijous de 18 a 20 h.

Vegeu a continguts relacionats el Reglament del Defensor del CiutadÓ.

FOTOS: Acte solemne de presa de possessiˇ del Defensor de la CiutadÓ, Joan Ramon Costa, el 27 de juny de 2006, que va comptar amb la presŔncia del SÝndic de Greuges, Rafael Ribˇ.
AdrešaFederico GarcÝa Lorca, n˙m. 15

Altres imatges:
Defensor del CiutadÓ -Imatge 2-Defensor del CiutadÓ -Imatge 3-Defensor del CiutadÓ -Imatge 4-Defensor del CiutadÓ -Imatge 5-
 • Sala de premsa
 • Govern obert i transparŔncia
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prŔvia
 • Preinscripciˇ escolar del curs 2018-2019
 • Propostes Educatives 2017-2018
 • Imatge corporativa
 • Llista de reparaciˇ jurÝdica amb les 137 vÝctimes del franquisme a Ripollet
 • Pla d'Acciˇ Municipal (PAM)
 • Participa
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homof˛bia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet RÓdio a la carta