/img/fonsportada/ripollet-placa-avrille-(1).jpg degradat blanc

Certificat de compatibilitat urbanística

Certificat d'informe urbanístic que acredita la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat. Aquest informe és necessari per a la sol·licitud d'autoritzacions ambientals (d'acord amb l'art. 17.1.d. de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LCPAA) i opcional per a les llicències ambientals, d'acord amb l'art. 39.1 de la LCPAA.

Codi del procediment8708
Qui ho pot demanar?La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un representant degudament autoritzat
Documentació necessàriaPlànol d’emplaçament a escala
Memòria descriptiva de l’activitat (amb indicació de les necessitats d’ús i aprofitament del sòl i subsòl i els requeriments de l’activitat respecte els serveis públics).
Autoliquidació de la taxa
Termini de sol·licitudPrèviament a la redacció del projecte i a la sol.licitud de l'autorització ambiental o de la llicència ambiental
PreuEn el moment de demanar el certificat caldrà pagar la taxa corresponent, d’acord amb l’Ordenança Fiscal 22.6.2.1, l'import de la qual ascendeix a 64,00 €

 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta