/img/fonsportada/ripollet-parc-solidaritat.jpg degradat blanc
ID=31937
IDCategoria=28
IDTipologia=2
txtTitular=CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
URLImatge=http://upload.ripollet.cat/FILES/PNG/ripollet-cul-patrimoni-banner-2020.png
URL=http://ripollet.cat/asp/content.asp?id=31925
Data=17/05/2020
DataI=17/05/2020
DataF=31/12/2030
Contador=355
IDWeb=1
UsuariCreacio=tmiralles
DataCreacio=17/05/2020 12:08:43
UsuariModificacio=tmiralles
DataModificacio=21/10/2020 10:06:42
NumVots=0
Puntuacio=0
IDIdioma=0
VeureVotar=Falso
VeureRelacions=Verdadero
VeureRelacionsTipologia=Verdadero
Ordre=2
txtDesIma1=Imatge 1
txtDesIma2=Imatge 2
txtDesIma3=Imatge 3
txtDesIma4=Imatge 4
txtDesIma5=Imatge 5
txtDesArx1=Arxiu 1
txtDesArx2=Arxiu 2
txtDesArx3=Arxiu 3
DataConsulta=26/11/2020 3:09:19
Etiquetes=_self
txtCategoria=Banners
txtTipologia=Cultura
 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats