/img/fonsportada/ripollet-parc-pinetons-1-2007.jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21

14/05/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 128. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 140. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 141. 3.1.4. Baixa autoliquidacions error material. 3.1.5. Contracte menor servei manteniment aplicació informàtica EUROCOP, per a la Policia Local de Ripollet. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació bases per constituir una borsa de treball de monitors/res esportius de natació –socorrisme (subgrup C2), mitjançant oposició lliure. 3.2.2. Aprovació bases per constituir una borsa de treball de monitors/res esportius de natació –socorrisme (subgrup C1), mitjançant oposició lliure. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Adjudicació del contracte de servei de disseny i elaboració d'una aula-entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge (EVEA), per al Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet. 4.1.2. Adjudicació del contracte de servei de consultoria i auditoria interna del sistema de gestió de la qualitat i del servei d'auditoria de re-certificació de gestió de la qualitat per a les accions formatives des d'àmbit de Desenvolupament Econòmic. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials: 5.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, maig. 5.2. Polítiques LGTBI: 5.2.1. Justificació despeses conveni Observatori contra l'Homofòbia 2020. 5.2.2. Justificació conveni Gais Positius 2020. 5.3. Salut:
5.3.1. Justificació subvenció 2020, Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). 5.3.2. Justificació Subvenció 2020, Associació Catalana per al Pàrkinson (ACAP). 5.4. Seguretat i Proximitat: 5.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal, abril 2021. 5.4.2. Creació estacionaments per a motocicletes al carrer del Sol, 5-B. 5.4.3. Creació zona de càrrega i descàrrega, genèrica, al carrer Covadonga costat oposat al número 11.5.4.4. Creació zona de càrrega i descàrrega al carrer Montcada (parc Rizal).
5.4.5. Instal·lació de pilones retràctils entre el revolt dels carrers Torrent Tortuguer i Cerdanyola del Vallés.
6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització construcció i llicència gual (exp. 2020/5966). 6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres de reasfaltats de carrers, implantació de passos elevats i habilitació d’aparcament al parc Norbert Fusté. 6.1.3. Autorització de llicència urbanística per la modificació del règim de propietat horitzontal per la divisió d’un local (exp. 2020/129). 6.1.4. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica: obres al polígon industrial del marge esquerre del riu ripoll de Ripollet, fase II.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats