/img/fonsportada/ripollet-parc-gaudi-2007.jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.12.20

17/12/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 330. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 367. 3.1.3. Aprovació definitiva de declaració de crèdits incobrables a proposta de l’Organisme de Gestió Tributària. 3.1.4. Devolució fiances. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Ajuts casal d'estiu Centre d'Esplai l'Estel. 4.1.2. Addenda per l’anualitat 2020 al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès occidental i l’Ajuntament de Ripollet, per al finançament de les despeses de contractació de personal i desenvolupament de tasques del personal de l’EAIA. 4.2. Seguretat i Proximitat: 4.2.1. Instal·lació de pilones retràctils al carrer Isabel la Catòlica, 58 4.2.2. Autorització alta de zona de càrrega i descàrrega particular al carrer Indústria, 15-17. 4.2.3. Autorització baixa contragual al carrer Nou, 16. 4.2.4. Canvi de titularitat rebut taxa de zona de càrrega i descàrrega emès per l’Organisme de la Gestió Tributària de Barcelona. 4.2.5. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal al mes de novembre de 2020. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Atorgament de subvenció directa a favor de l’entitat Agrupació de Pessebristes de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020. 5.1.2. Atorgament de subvenció directa a favor de l’entitat Amics del Teatre de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020. 5.1.3. Atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva 2020 a favor del Centro Aragonés de Ripollet, per al projecte “Manteniment seu social Centro Aragonés”. 5.1.4. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet amb motiu de la programació de l’any 2020. 5.1.5. Programació “Petit Mercat Vell” al Teatre Auditori de Ripollet primer quadrimestre de 2021. 5.1.6. Programa Anem al Teatre curs 2020/2021. 5.1.7. Determinació proposta amb la millor relació qualitat-preu de la licitació del servei de formació i dinamitzador sociocultural de l’Ajuntament de Ripollet. 5.2. Patrimoni: 5.2.1. Protocol d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona per al període 2021-2024. 5.3. Esports: 5.3.1. Contracte menor de subministrament i instal·lació de miralls a les sales d’activitats físiques del poliesportiu municipal. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Desplaçament reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Joan Miró. 6.1.2. Devolució garantia definitiva, obres de millora del camp de futbol municipal. 6.1.3. Devolució garantia definitiva, obres de manteniment i actualització de la biblioteca municipal.
6.1.4. Devolució dipòsit de garantia obres majors carrer Nord, 76. 6.1.5. Devolució dipòsit de garantia obres majors carrer Pizarro, 42-44 i 46-48. 6.1.6. Classificació d’ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb l’OMRQP del Projecte d’obres de dotar de rotondes per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la confluència dels carrers Indústria i del Riu. 6.1.7. Aprovació certificació d’obres núm. 3, de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Participa a la Festa Major 2021
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats